Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

slide 1
0021.png
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

""Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos."" (Filippi 4,8)

Kopogtató beszélgetés - 2023.04.12-13

 

kopogtato aprilis

 


 

Farsangoló

 

meghivo

 


 

Leendő elsős tanítók - 2023/2024

 

01Egerszegi-Csendes Bernadett vagyok, három kisgyermek anyukája. 2008-ban szereztem tanítói diplomát a Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen. Mivel szívügyem a korai nyelvoktatás, ezért a tanító szakom mellett angol műveltségi területet is végeztem.

Következő tanévtől az a feladat vár rám, hogy én vezessem be az egyik első osztályt a betűk és a számok világába. Mivel legkisebb gyermekem is első osztályos lesz, ezért nemcsak pedagógusként, de szülőként is átélem az iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat, kérdéseket, aggodalmakat.

Fontos cél számomra a tanulás megszerettetése, ezért óráimat sok tevékenykedtetéssel, mozgással, mesével, énekkel kísérem. Meggyőződésem, hogy minden gyerek tehetséges valamiben. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek olyan módszereket is elsajátítsanak az iskolában, amelyekkel az otthoni önálló tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válhat.

Örömteli várakozással tekintek a következő négy év pedagógiai feladataira és kihívásaira. Szeretettel várom leendő kiselsőseimet!

 


 

02Mátics-Bódai Krisztina tanító néni vagyok. 2007-ben végeztem Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán tanító-ének-zene tanár szakon. Diploma megszerzése óta tanítóként és ének tanárként dolgozom.

Több, mint 7 éve élek Győrszentivánon családommal és 2016 óta tanítok ebben az iskolában. Két iskolás gyermek édesanyjaként a jelenlegi generáció érdeklődési körét, problémáit jól ismerem. Jelenleg a pedagógus pálya legszebb, de egyben egyik legfelelősségteljesebb feladatát bízták rám ismételten, elsős tanító néni leszek. Mostani negyedikes osztályomat is elsőtől fogva én tanítom a számok és a betűk világában.

Azt gondolom, hogy mindent el lehet érni a gyerekeknél azzal, ha érzik, hogy szeretjük őket és bízhatnak bennünk. Az elsős kisgyerek egy csoda – egy kincs, amiből, ha okosan bánunk vele, az évek múltán boldog, kiegyensúlyozott, értékes kis ember válik. Célom, hogy megtaláljam bennük a tehetséget, hogy megismertessem velük a világot és megszerettessem a tanulást. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a rám bízott gyerekek, a saját tempójukban fejlődhessenek és érjék el a kitűzött célt, hogy a tanulás örömöt jelentsen nekik, nem pedig küzdelmet. Fontosnak tartom a családokkal való együttműködést, együtt gondolkodást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében. Különösen nagy gondot fordítok a zenei nevelésre, a zene megszerettetésére, hiszen ez a lelkükhöz vezető érzelmi csatorna, sőt számos tantárgyat megtámogató erővé is válhat.

Sok szeretettel és izgalommal várom leendő kis tanítványaimat!

 


 

Vízkereszt, házszentelés

 

Január 6-a, vízkereszt napja, a karácsonyi ünnepkör záróünnepe. A liturgiában Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenéseként emlegetjük. A magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik. A napkeleti bölcsek hódolatának napja ez s egyben a farsangi idő kezdete. A Gáspár, Menyhért, Boldizsár néven ismert bölcsek, vagy királyok az utasok, úton járók, vendégfogadósok védőszentjei. A naphoz kapcsolódik a régi világban hosszabb ideig is elhúzódó házszentelés szokása. Ilyenkor a pap, a kántor, az egyházfi és néhány ministráns gyerek a település minden egyes hívő egyháztag házához ellátogat, hogy megszentelje, alaposan megfüstölje. A kántor az ajtóra felírta a három király nevének kezdőbetűjét és az éppen időszerű évszámot. Ezt követően a háziak megvendégelték az egész kompániát. Középkori eredetű dramatikus szokás is tartozik az ünnephez, jelesül is a háromkirályjárás szokása. A házról házra járó fiúgyermekek, jellegzetes viseletdarabja volt a díszes süveg, fontos kellékük a többnyire kiugratható szerkezetre szerelt csillag.
 
Három királyok napján országunk egy istápján,
kísérjük énekekkel vigadozó versekkel.
Szép jel és szép csillag, szép napunk támad,
szép napunk támad.
Kérjük a szép Szűzanyát, kérje értünk Szent Fiát,
hogy bennünket megtartson, az ellenség ne ártson!
Szép jel és szép csillag, szép napunk támad,
szép napunk támad.
 
 image

Decemberi programok [2022]

 

12.01. (délután)

 Szeretetlátogatás a kórház gyermekosztályán, Mikulásműsor és ajándékozás (4.a osztály)

12.02.

 Osztálymise - 2.évfolyam
 A központi felvételi vizsgákra való jelentkezés határideje.

12.05.

 Reggeli áhitat, advent 2. vasárnapja 

12.06.

 Mikulás ünnepségek, osztályprogramok
 Hittanos Mikulás disco

12.07.

(A programok külön szervezésben)

 Mikulásbuli a tornateremben, 3-4. osztály
 Szakmai – módszertani vendégség – a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskolában - művészetek

12.08. (15.00-16.00 óra)

 Tanár – diák röplabda torna (Mikuláskupa)

12.09. (17.00-18.30)

 Osztálymise - 3.évfolyam
 Hóemberparty – a leendő első osztályosok és szüleik részére

12.11. (15.00 óra)

 MVB jótékonysági hangverseny a templomban (énekkarunk szerepel)

12.12. 

 Reggeli áhitat advent 3. vasárnapja

12.12-12.13. (8.00-16.00 óra)

 Adventi vásár az iskolában

12.15. (17.00 óra)

 Iskolánk adventi jótékonysági koncertje a templomban (szerepelnek az iskola tanulói)

12.16.

 Szünet előtti utolsó tanítási nap, osztályprogramok

12.17. (szombat 9.00-11.00 óra)

 Iskolakarácsony a templomban

12.19 - 01.06.

 Téli szünet (a szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő)


 

Iskolatáska áldás

 

Kiselsőseink osztálymiséjén Titusz atya megáldotta az iskolatáskákat.
Énekeltünk, imádkoztunk.
 
01
02
03

Veni Sancte - 2022

 

Kedves Szülők!
 
A galériába felkerültek a Veni Sancte fotói melyet Marek Erika kolléganőnk készített.
Szeretettel ajánljuk!

Meghívó

 

image
 
Tisztelt Szülők!
 
A szülői értekezleten megbeszéltek szerint
"De nehéz (?) az iskolatáska..." címmel szakmai vendégségbe hívom, és szeretettel várom az iskolánk 1.a és 1.b osztályába járó gyermekek szüleit 2022. szeptember 9-én, 16 órára az 1. b osztály termébe.
Beszélgessünk...
 
Szeretettel: Marcsi néni

Közlemény

 

2022. augusztus 16-17. között a Pannonhalmi Főapátság által fenntartott oktatási intézmények vezetői tanévnyitó értekezleten vettek részt. A körülöttünk zajló eseményekre reagálva megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok által megengedetten a saját intézményi vagy fenntartói hatáskör lehetővé tesz. A közös gondolkodás során felmerült a szombati tanítási nap lehetősége. Az intézményvezetők belátására bíztuk, hogy a saját tanulói, szülői szociokulturális környezetük lehetővé teszi-e a szombati tanítási nap bevezetését. Ezeket a feltételeket megvizsgálva a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola látott lehetőséget arra, hogy megkeresi a szülői közösséget egy nyílt levéllel, amelyben vázolja hét szombati tanítási nap lehetőségét és ezzel együtt a téli szünet meghosszabbítását. A teljes szülői közösséget képviselő szülői munkaközösség támogatólag állt az iskola kezdeményezéséhez. Ezek után küldte el az iskola vezetése a tájékoztató levelet valamennyi szülőnek és tették fel azt az iskola honlapjára is. A mai napig egyetlen szülői észrevétel, megjegyzés, kifogás nem érkezett sem az iskolához, sem a fenntartóhoz. A szeptemberi, októberi szombati tanítási napoknak köszönhetően hosszabb karácsonyi szünetet (december 19-től január 06-ig) tudunk biztosítani a gyerekeknek, akik így nyugodtabban készülhetnek az ünnepekre, megélve azt családjaik körében és ezáltal lelkileg is feltöltődve kezdhetik az új évet. A 7 szombati tanítási nap bevezetését megítélésünk szerint az is segíti, hogy a szülők többsége a településen található multinacionális nagyvállalatnál dolgozik, a meghosszabbított téli szünet egybe esik a gyár leállásával. A hatnapos munkahetet a korábban említett rendkívüli helyzet miatt vezeti be az intézmény, ennek tapasztalatai alapján a fenntartó megvizsgálja, hogy szükséges vagy előnyös-e ennek további alkalmazása. A karácsonyi szünet 3 nappal korábban kezdődik és 4 nappal később fejeződik be. 

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolában a 2022/23-as tanév első félévében a hét szombati tanítási napot érintő munkarend átcsoportosítást a fenntartó egyedi esetként, kizárólag a megnevezett intézményében engedélyezte, a vonatkozó jogszabályok szigorú betartására történő fenntartói utasítással. A fenntartó másik 8 intézményében egyetlen szombati tanítási napot sem terveztek be.

 


 

Beíratás - 2022/2023

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra elsősorban online úton van lehetősége.

Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2022. április 22-én éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

A hozzánk történő beiratást szíveskedjék jelezni a lakóhely szerinti körzetes általános iskolának.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2022/2023. tanév első napjáig (2022. szeptember 1.) kerülhet sor. A fentiek után, legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

A leendő elsős tanulónk beíratásához az alábbi dokumentumok (lefotózott) feltöltése szükséges:

 • A gyermek és szülő nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek és szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Gyermek adó és taj kártyája
 • Nyilatkozat - az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat - gyermek törvényes képviseletéről

A nyilatkozatok letölthetők ITT!

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója:
akkor tudja az e-Ügyintézés modult használni, ha bővített gondviselői jogosultsággal rendelkezik. (az adott iskolától kell igényelni)

 • Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 • Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 • Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 • Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapweboldalt, ha a böngészőből más felhasználóként (pl. pedagógus, szülő) használta már a KRÉTA rendszert, akkor a Ctrl F5 billentyűk használatával frissítse a böngészőt, mivel a böngésző korábbi adatokat megjegyzett és ez okozhat problémákat,
 • Miután regisztrált új ideiglenes felhasználóként a Belépés előtt csak a felhasználónév és a jelszó beírása szükséges, itt nem kell kiválasztani az intézményt.
 • Belépés után válassza ki az ügyintézés indítása menüt!
 • Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!
 • Ha egyéb közlendője és kérése van, kérem azt a megjegyzés rovatban tüntesse fel. ( pl. angol vagy német nyelvet választ gyermeke, vagy az osztályba kerülést illetően van e kérése….stb)

Szeretettel várjuk leendő kis elsőseinket.

Kérdés esetén keressenek minket bizalommal:
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tisztelettel:
Kropfné Knipp Mária
intézményvezető

 


 

Papírgyűjtés

 

papirgyujtes
 
 
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
 
A tavaszi papírgyűjtés időpontja április 20-21., 9.00-17.00 óráig.
(Minden a szokott rendben történik, a kapott pénzből az osztályok is részesülnek. Kartonpapírt nem tudunk fogadni!)
 
Köszönjük a támogatást!
 

 

Nagyhét

 

"Az út lépésről-lépésre visz
Föl a hegyre önerőmből is,
És a Te akaratodból is,
És megváltom, aki bennem hisz"
A Nagyhét közeledtével szeretettel...
 
nagyhet
 

Szent Benedek projektnap - 2022.03.21.

 

Változatos és tartalmas programmal ünnepeltük.
Az alsó tagozat akadályversenyen, az 5-6. évfolyam tatabányai (vonatos) kiránduláson, a 7-8. évfolyam pedig pannonhalmi biciklitúrán vett részt.
A képek magukért beszélnek, csodálatos nap volt, köszönjük!
 
A képek a képtárban megtekinthetők.
 

Bencés Pedagógiai Napok - 2022

Örömmel és szeretettel osztom meg a Bencés Pedagógiai Napok kisfilmjét.
Sokat tanultunk, valóban életreszóló élmény volt.
Büszke vagyok a csapatunkra.
Hála és köszönet.
 


Igényfelmérő lap beíratkozáshoz

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
 
Amennyiben gyermeküket a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolába kívánják beíratni a 2022/2023-as tanévre, legyenek kedvesek az alábbi igényfelmérő lapot kitölteni és iskolánkba visszajuttatni 2022.03.30-ig az alábbi lehetőségek egyikén:
 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Postai úton: 9011 Győr, Váci Mihály u. 1-3
Személyesen: az iskola portáján leadva.
Köszönettel:
Vezetőség

Mazsolanap - 2022.02.23

 

Kedves Leendő Elsősök, Kedves Szülők!
 
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődöt a február 23-án (17.00 órakor) tartandó Mazsolanapra!
(Minden kisgyereket egy felnőtt kísérhet, szükséges az oltási igazolvány, vagy a védettségi igazolvány, illetve érvényes negatív teszteredmény bemutatása. Maszk viselését is kérjük)
A ránk bízott gyermekek és önmagunk védelméért... Köszönjük.
 
Leendő elsős tanítóink
 
 
01

Kovács Ágnes

A tanórák során az egyik célom az,  hogy barátságos légkört teremtsek. Szeretettel, támogatással és elfogadással egy kiváló csapatot lehet kialakítani. Nélkülözhetetlen a szülői támogatás és a kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló szülő - gyermek - pedagógus kapcsolat.

 

02Pap-Makrai Beatrix

A négy év során egy olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol érték a tudás, a gyerekek segítik egymást, odafigyelnek egymásra, nyugodt, szeretetteljes légkörben tölthetik el napjaikat. 
A szülők  támogatására, segítségére is számítok, hiszen csak együtt tudunk hatékonyak lenni a gyerekek nevelésében, oktatásában.

 


Farsang

 

image


 

efi gyor