Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

slide 1
0021.png
Image Slide 2
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

""Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos."" (Filippi 4,8)

Hitvallásunk

 

… Nem azért játszol egy gyermekkel, hogy a saját magasabbrendűségedet bizonyítsd. Azért döntesz úgy, hogy korlátozod magad, hogy ezzel elősegítsd, és megbecsülésben részesítsd az a kapcsolatot, akár még egy versenyt is kész vagy elveszíteni azért, hogy győzelemre juttasd a szeretetet. Mindez nem a győzelemről és a vereségéről szól, hanem a szeretetről és a tiszteletről.

Wm. Paul Young: A Viskó c. könyv

 

Iskolánk küldetésnyilatkozata, jövőkép

Az új úton indulók elköteleződésével, lelkesedésével és szorgalmával dolgozunk azon, hogy a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola a nagyszerű pedagógiai hagyományaira építve az az iskola lehessen, melynek célkitűzéseit, jövőképét az alábbiakban fogalmazzuk meg:

  • Iskolánk alapvető és legfontosabb feladata a ránk bízott általános iskolás korú gyermekek keresztény értékrend szerinti nevelése és oktatása.
  • Ennek érdekében olyan iskolai, tanulási környezetet teremtünk, melyben minden tanulónk a saját személyiségéhez igazítva sikerrel teljesítheti a vele szemben támasztott neveltségbeni elvárásokat és tanulmányi követelményeket.
  • Tanulóinktól az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő felelősségvállalást, együttműködést, szorgalmat várunk el ebben a közös munkában.
  • A hagyományos, konzervatív-keresztény értékrendhez igazodva alakítjuk ki az iskolai szokásrendet, melyben a másokra való odafigyelés, az elfogadás, a kölcsönös tisztelet és mindennemű erőszak következetes elutasítása az alapelv.
  • Az iskola minden szintjén és minden iskolahasználó irányába a helyzethez, személyhez igazodó, nyitott és kulturált kommunikációt várunk el és valósítunk meg.
  • Az iskola számunkra közösség, ahol megbecsüljük egymás munkáját, ahol együtt, egy csapatban dolgozunk a közös céljainkért.

Céljainkat, jövőképünket Karácsony Sándor szavait idézve az alábbiakban összegezzük:

„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza, hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”