Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

slide 1
0021.png
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

""Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos."" (Filippi 4,8)

Szent Benedek Iskoláért Alapítvány

 

Köszönettel fogadjuk az iskolát támogató adományokat!

A Győrszentiváni Szent  Benedek Általános Iskola alapítványi alszámlájának száma: 10700031-67006890-51700007. A közleménybe kérjük csak annyit írjanak: “Adomány”

 


Szent Benedek Iskoláért Alapítvány (közhasznú)

 • Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
 • Alapítója: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.)
 • Adószáma: 18287376-1-08
 • Bankszámla száma: 10700031-67006890-51100005
 • Kuratórium elnöke és képviselője: Hardi Gábor Titusz
 • Kuratórium tagjai: Szücs Katalin, Zsoldosné Pongrácz Petra

 

Az Alapítvány céljai, feladatai:

 • a Pannonhalmi Főapátság által fenntartott nevelési-oktatási intézmények támogatása
 • oktatás színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése és karbantartása
 • a kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása
 • jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása
 • iskolai könyvtár fejlesztése
 • általában mindazon tevékenységek, amelyek az intézmény erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálják
 • esélyegyenlőség a hátrányos helyzetű tanulók számára
 • közművelődési és kulturális tevékenység
 • az ifjúság egészségügyi ellátásának javítása, az egészséges életmód előmozdítása, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés,
 • ösztöndíjak
 • a sport, az iskolai sportélet és sporttevékenység támogatása, fejlesztése

Adó 1%-okat viszont az alábbi fő számlaszámra utalja a NAV: 10700031-67006890-51100005

Fontos! A szülők akkor is rendelkezni tudnak adójuk 1%-áról, ha a családi adóvisszatérítés után nem marad levont adójuk! Tehát az adónyilatkozatban megjelölt szervezetek a családi adóvisszatérítéstől függetlenül megkapják az államtól a felajánlott 1%-ot!
(2021. évi CXXX. törvény 33. § “A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát a 31. § (1) bekezdése szerint őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. A 31. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.”)


 

efi gyor