Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

slide 1
0021.png
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

""Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos."" (Filippi 4,8)

Iskolatörténet

01


Bevezető

A történelmi múltban gyökerező hagyomány kötelez.

Iskolánkat a Szent Benedek rend, a Pannonhalmi Főapátság alapította 1889-ben. Az első tanév-nyitó ünnepséget ebben az évben, szeptember 29-én tartották. Az akkori intézmény működéséhez a település, Szentivány szülötte, Molnár Vid Bertalan kapucinus-rendi szerzetes, tábori lelkész, címzetes kanonok nagyösszegű adománnyal járult hozzá. Az akkor felavatott zárda épületében a lányok nevelése folyt, tanításukat apácák végezték. A fiúk tanítása egy másik épületben történt, őket polgári tanítók tanították. Az eredeti épület, a zárda egybeépült a templommal. Az 1920-as években épült a zárda mellé L-alakban egy újabb épület, melynek földszintjén óvodát, az emeletén pedig az apácák számára lakószobákat alakítottak ki. 1945-ben, az akkor még egyházi fenntartású iskola igazgatója, Dr. Markos János plébános kezdte el a nyolcosztályos iskola megszervezését.

1948-ban aztán az iskolánkat is államosították.

1970-ben vette fel a nagymúltú intézmény Váci Mihály költő nevét. A gazdag hagyományokkal és kiemelkedően magas színvonalú nevelőmunkával, szakmai sikerekkel büszkélkedő Győri Váci Mihály Általános Iskola (melynek rövid története a mellékletben olvasható) fennállásának 132. évében, 2021. szeptember 1-jén, az egykori alapító bencés rend megkeresésére, a tantestület és a szülői közösség egyöntetű szándéka szerint került vissza újra a Pannonhalmi Bencés Főapátság fenntartásába. 

 


Iskolatörténet

 

Iskolánkat, 1889. szeptember 29-én avatták fel, melyet a Szent Benedek-rend pannonhalmi főapátsága alapított, melyhez Molnár Vid Bertalan „nyugalmazott tábori lelkész, mantuai címzetes kanonok” nagy adománnyal járult hozzá. Az akkor felavatott zárda épületében a lányok nevelése folyt, tanításukat apácák végezték. A fiúk tanítása egy másik épületben történt, őket polgári tanítók tanították. Az eredeti épület, a zárda a templommal egybeépített. Az 1920-30-as években épült a zárda mellé L-alakban egy újabb épület, melynek rendeltetése: a földszinten óvoda, az emeleten lakószobák biztosítása az apácáknak.

1945-ben a még egyházi iskola igazgatója, dr. Markos János plébános kezdte el a 8 osztályos általános iskola megszervezését. 1948-ban iskolánkat államosították.

1959-ig a magas tanulólétszám és a tárgyi feltételek hiánya miatt, az egész iskolában váltott műszakban folyt a tanítás. 1960-tól a felső tagozat már csak délelőtt, míg az alsó tagozat 1984-ig még két műszakban tanult. Az előbb említett okok miatt szükségessé vált egy új, önálló iskola építése (ez lett a mai Móricz Zsigmond Általános Iskola). Ettől kezdve iskolánk az I. sz. Állami Általános Iskola nevet viselte. A jobb körülményeknek is köszönhetően fellendült az iskolánk kulturális, sport és mozgalmi tevékenysége. Színdarabok betanítása, előadása a falu közönségének, győri iskoláknak, országjáró tanulmányi kirándulások, operabérlet jellemezték akkori iskolánk életét.

1970-ben községünk közigazgatásilag Győr VIII. kerülete lett. 1971-ben Barlavits Tibor későbbi igazgató munkájának köszönhetően, iskolánk Váci Mihály költő nevét vette fel.

1972-től minden évben Váci Mihály szavalóversennyel tisztelegünk névadónk emléke előtt.

1980-ban a kerület két iskoláját közös igazgatás alá helyezték. Az integráció a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be, így 1986 augusztusában megszüntették azt.

1982-ben iskolánk régi épületének új szárnnyal való bővítése eredményeként /8 tanteremmel, 1 természettudományi előadóval és tornateremmel gyarapodtunk/ megszűnt iskolánkban a váltott tanítás.

1987-ben először, az ország összes Váci Mihály nevét viselő iskola részére, Váci versmondó versenyt hirdettünk. Ez alkalomból ültettük el Váci emlékfáját, a jegenyét, amely napjainkban már valóban az „égre tör”.

1990-ben készült Lebó Ferenc győri szobrászművész munkája: a Váci emlékszobor.

Ez alkalomból másodszor hirdettük meg országos versmondó versenyünket.

1999/2000-es tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 110. évfordulóját, valamint a költő halálának 30. évfordulóját. Ekkor avattuk fel iskolánk alapítójának, Molnár Vid Bertalannak emléktábláját, s ezzel egyidejűleg Váci emlékhelyet alakítottunk ki.

Iskolánk 2014-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Ez alkalomból Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a „ A Győri Városháza Ezüst Emlékérmet” adományozta iskolánknak. Tehetséges diákjaink többnapos rendezvény keretében emlékeztek meg és elevenítették fel iskolánk 125 éves történetét. Ez alkalomból emlékkönyvet adtunk ki, melyben többek közt volt igazgatóink emlékeztek az intézményben eltöltött évekre.

2015-ben sor került az iskolaudvar területén álló Grotta felújítására. A kis kápolnában elhelyezett Szűz Mária szobrot Vollai István fafaragó művész alkotta és Szalóky Albert OSB plébános szentelte fel.

Iskolánk a 2011. augusztus elsejével kezdődő átszervezéseknek köszönhetően többször is új nevet kapott: Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság és Általános Művelődési Központ Váci Mihály Általános Iskola, azután Kertvárosi Főigazgatóság Váci Mihály Általános Iskola, majd Kertvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Általános Iskolája.

2014. szeptember 1-től Győri Váci Mihály Általános Iskola lett intézményünk új neve.

2013. január 1-től az állam vette át a munkáltatói jogokat, munkáltatónk volt a KLIK Győri Tankerülete, majd 2017. január 1-től a Győri Tankerületi Központ.

2011 szeptemberétől Tehetségpontként, 2013-tól Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik intézményünk.

2016 szeptemberétől jógyakorlatainkkal Minősített Referencia Intézménnyé váltunk.

2017-től elnyertük a Boldog iskola címet.

2017-2018-as tanévtől megindítottuk a Békés Iskolák Programot.

Az iskolánk több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

 

02

efi gyor